niedziela, 17 czerwca 2018

Międzypokoleniowa mobilność dochodowa

Międzypokoleniowa mobilność dochodowa

Przeciętnie w świecie trzeba aż pięciu generacji czyli 5 x 30 = 150 lat aby dzieci z biednej rodziny osiągnęły przeciętne dochody w danym kraju. Rozpiętość jest od 2 do 10 generacji.

Rzeczywiście w Dani bardzo wyrównany jest start wszystkich dzieci a w pracy nie ma żadnego znaczenia skąd pochodzisz. Liczy się to co potrafisz i twoje zaangażowania. Dania jest krajem dla ludzi zdolnych i pracowitych. 
To smutne ale Stany Zjednoczone nie są już krajem wielkich szans dla każdego chętnego do wytężonej pracy. USA coraz bardziej się petryfikują i zmierzają w stronę niezdrowych stosunków w III Świecie.
Polski nie ma na rysunku bowiem Polska  "nie zbiera i nie przetwarza tego typu danych".

1 komentarz: