piątek, 5 stycznia 2018

Plan sześcioletni

Plan sześcioletni

Plan sześcioletni (1950–1955), przyjęto w formie ustawy uchwalonej przez Sejm 21 lipca 1950 r. (Dz.U. nr 37, poz. 344). Był na polecenie władz ZSRR wielokrotnie modyfikowany i tylko w części został zrealizowany. Plan wzorem okupującego Polskę ZSRR przewidywał forsowną industralizacje i wiele wielkich sztandarowych budów socjalizmu. Dostawcą przestarzałej technologii był głównie ZSRR.
Wedle kłamliwej propagandy komunistycznej oficjalnie plan opracowany został przez grupę polskich ekonomistów z Hilarym Mincem na czele. Kłamstwo to jest uparcie powtarzane do dnia dzisiejszego.
Wytyczne do planu miały zostać sformułowane w grudniu 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPS i PPR. W rzeczywistości otrzymał je z Moskwy Bierut.

Zbigniew Błażyński,"Mówi Józef Światło" -
"Plan sześcioletni opracowała grupa sowieckich ekonomistów pod przewodnictwem dygnitarza sowieckiego Gosplanu, Nikitina. Nikitin w tym celu urzędował w Warszawie przez szereg miesięcy przy Alei Wojska Polskiego nr 16. Miał on przydzielonych 18 ludzi do ochrony osobistego bezpieczeństwa, na równi z każdym z członków politbiura. Plan ten opracowany został oczywiście w interesie Rosji sowieckiej a nie w interesie narodu polskiego."

Państwowa Komisja Planowania przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR (Gosplan) powstała w 1921 roku i kolejne plany pięcioletnie przygotowywała aż do 1991 roku. Pierwszą pięciolatkę wdrożono w 1928 roku. Bardzo rozbudowany i szczegółowy plan ekonomii planowej miał być doprowadzony do każdego stanowiska pracy !
Wojna w Korei spowodowała że zmiany wniósł Gosplan a  w ślad za nim niewolniczo zmieniono plan sześcioletni.
Wikipedia artykuły o Gosplanie ma w 23 językach - ale nie w języku Polskim !

Czytając ustawę aż trudno uwierzyć że niby Polski Sejm aż tak nisko upadł. Kłopoty z niską jakością ustaw i biegunką legislacyjną zaczęły się dawno temu.

Uzupełnienie. Kolejnym kłamstwem z tej serii  był "plan Balcerowicza" a w istocie Sorosa - Sachsa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz