środa, 4 października 2017

Parę faktów o "polskich" sądach 38

Parę faktów o "polskich" sądach 38
Marszałek Senior Morawiecki: Władza, która sama siebie ocenia i kontroluje, nazywa się kastą. Trzeba ruszyć ten układ.

Skrajnie upolitycznione wojujące z rządem  stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, znane z tego, że jego wiceprezes bezkarnie porównał Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera, apeluje do sędziów, by ci nie przyjmowali stanowisk funkcyjnych w sądach. „Iustitia” ostro atakuje nową ustawę o ustroju sądów powszechnych i porównuje jej zawarte w niej rozwiązania do „czystki”, którą rzekomo chce przeprowadzić minister Zbigniew Ziobro. "Buntownicy" kwestionują uchwaloną, podpisaną i ogłoszoną ustawę ! Chyba trzeba użyć w stosunku do nich siły !
"Z tego powodu apelujemy do Was, abyście nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach. Pamiętajmy, że za każdą taką decyzją stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim. Jeśli w tej nadzwyczajnej, „namiestnikowskiej” procedurze nowo powołani prezesi sądów dokonają analogicznych zwolnień podległych sobie sędziów funkcyjnych - apel o nieuczestniczenie w tej niekonstytucyjnej i niekoleżeńskiej procedurze jest w pełni aktualny co do obejmowania zwolnionych w ten sposób funkcji m. in. przewodniczących wydziałów, wizytatorów, czy kierowników sekcji."

Ostro politykujący sędziowie z KRS przy okazji politycznej szopki obchodów „100 - lecia odrodzonego sądownictwa”, medal „Bene Merentibus Iustitiae” wręczyli Krystianowi Markiewiczowi, szefowi owego buntowniczego stowarzyszenia Iustitia”.

 W ubiegłym roku medal „Bene Merentibus Iustitiae”otrzymał  sędzia Janusz Godyń, który w 2003 roku przyznał się do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy. W stanie wojennym skazywał zaś na kary więzienia opozycjonistów, a jego kariera zakończyła się w Sądzie Najwyższym, gdzie zasiada w Izbie Wojskowej. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła że  „wyróżniał się pracą orzeczniczą i pozaorzeczniczą”.

Posowieccy kastowi "sędziowie" grają rządowi i społeczeństwu na nosie !
Według badania CBOS z czerwca tego roku 76% badanych uważa że korupcja w kraju stanowi duży problem społeczny. Zdaniem 59% badanych obecny klimat polityczny wokół problemu korupcji w Polsce sprzyja walce z tym zjawiskiem.

W ciągu 15 lat (od października 2001 r. do października 2016 r.) za winnych korupcji w związku pełnieniem funkcji sędziego uznano pięć osób. Dlaczego sędziowie mieliby dowodzić korupcji kolegów sędziów? Na co ? Po co? Dlaczego mam szkodzić samemu sobie? Winny jest jednocześnie arbitrem w swojej własnej sprawie. Cała kasta !

Z przeprowadzonego w lipcu przez Ipsos Observer sondażu wynika, że 81% ankietowanych chce reformy sądownictwa.

Przez lata w Warszawie i Krakowie  w sprawach reprywatyzacji nadzwyczajna kasta dziesiątki tysiecy ludzi ludzi wyrzuciła na bruk ! Szemrany Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle problemem się nie zajmował. Prokuratura Kiszczaka-Tuska umarzała sprawy jak leci. To jest posowieckie państwo prawa w pełnej krasie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz