sobota, 14 kwietnia 2018

Widzę ciemność

Widzę ciemność

Od 2007 roku rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym 60+ w głosowaniach w wyborach parlamentarnych. Udział ten prawdopodobnie będzie rósł aż do 2059 roku. Politycy w systemie demokratycznym  liczą się z głosującymi.
A więc siła nacisku emerytów zainteresowanych dodatkowym dopłacaniem z budżetu do emerytur, przez pracujących, będzie stale rosła. Dokręcenie pracującym podatkowej śruby jeszcze bardziej zachęci młodych i przedsiębiorczych ludzi do ucieczki z kraju.
Powstał samo-destruktywny, wykończający się demograficznie system z silnym dodatnim sprzężeniem zwrotnym.

2 komentarze: