wtorek, 10 kwietnia 2018

Zawiadomienie o przestępstwie

Wydział Spraw Wewnętrznych
Prokuratura Krajowa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zawiadomienie o przestępstwieOsoba wskazana jako podejrzana: Mazurek Dorota , Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Zawiadomienie dotyczy tylko tej osoby.
"Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych należy:
1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione przez sędziów, prokuratorów lub asesorów sądowych i prokuratorskich"
W 2014 roku skierowałem do prokuratury apelacyjnej w Szczecinie, właściwej dla sprawy, Zawiadomienie o przestępstwie korupcji ( złożone wnioski dowodowe wskazują m.in. na łapownictwo ), popełnionym przez:
SSR Urszula Persak
SSO Iwona Siuta
SSO Violetta Osińska
SSO Małgorzata Grzesik.
Jednocześnie zwróciłem się niezależnie do właściwych zastępców rzecznika dyscyplinarnego w sądzie okręgowym i apelacyjnym w Szczecinie o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do podejrzanych.
Zastępca rzecznika w sądzie apelacyjnym przy ul. Mickiewicza zwrócił się do sądu okręgowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi  o wypożyczenie akt sprawy II Ca 1076 / 12 w której doszło do przestępstw. Sąd czterotomowe akta  wypożyczył a zastępca rzecznika po pewnym czasie, wystarczającym na zapoznanie się z aktami,  akta zwrócił. W aktach są pisma dotyczące wypożyczenia i zwrotu akt. Karty akt są ponumerowane i obecnie nic tam już nie można umieścić.
W aktach nie ma najmniejszego śladu po tym aby "podejrzana" Mazurek Dorota miała z aktami sądowymi jakikolwiek styk.
Normą jest wypożyczanie akt i szczegółowe dokumentowanie obiegu akt. Raz jeden widziałem w sekretariacie sądu jak akt zażadał prokurator i rownież musiał wypełnić stosowny wniosek. Trudno sobie wyobrazić aby Mazurek Dorota całymi dniami czy godzinami siedziała w sekretariacie sądu razem z interesantami  zapoznając się z aktami. 
"Podejrzana" Mazurek Dorota urzęduje w budynku sądu przy ul Kaszubskiej. Nieudokumentowany transport akt jest tam wykluczony. 
Od zastępcy rzecznika Mazurek Doroty otrzymałem niezwykle krótkie, bezczelne i aroganckie pisemko stwierdzające że ona „nic w sprawie nie widzi”.
W pełni zgadzam sie ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwość i jego zastępców oraz poglądem szeroko prezentowanym w mediach co do tego że Tuskowa prokuratura nie działała i dlatego dopiero teraz zawiadamiam o przestępstwie popełnionym przez Mazurek Dorote. Postępowania dyscyplinarne były fikcyjne.
Na marginesie dodaje ze znam wypowiedzi stwierdzające że Mazurek Dorota bez zaznajomienia się z aktami spraw odpisuje tak wszystkim pokrzywdzonym.
Uprzejmie proszę o zbadanie  wszystkich spraw, które prowadziła zastępca rzecznika dyscyplinarnego Dorota Mazurek pod kątem niezapoznawania się przez "podejrzaną" z aktami spraw i przedstawienie jest szeregu zarzutów z art 231 KK.
Sprawa ciężkich przestępstw popełnianych przez "zupełnie nadzwyczajną kastę ludzi" wymaga m.in adekwatnych działań karnych. Sprawa jest wieloaspektowa. Jeśli Mazurek Dorota pobierając dodatek funkcyjny nie wykonywała swoich obowiązków to z powodu naruszenia powagi sądu powinna być dyscyplinarnie usunięta z urzędu.
Obecnie "sędzią" I wydziału SO jest złodziej Paweł Marycz, który ukradł część do wiertarki za 95 złotych.
Zawieszonym „sędzią” II wydziału SO jest oszustka Wiesława Buczek-Markowska, co to w markecie przeklejała etykiety na towarach.
Pijana "sędzia" Małgorzata Jankowska spowodowała dwie kolizje i w obu przypadkach była to jej wina, a w jednym z przypadków odjechała z miejsca kolizji. Po jednej z nich, świadkowie wyrwali sędzi kluczyki ze stacyjki jej samochodu. Sama Małgorzata J., po spowodowaniu dwóch kolizji pojawiła się…w sądzie, gdzie zostawiła zaświadczenie lekarskie!
To jest właśnie obraz szczecińskiego sądu.

Z poważaniem
Jerzy Matusiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz